De blanketter som behövs för att ansöka om körkortstillstånd måste beställas från Transportstyrelsen. Detta görs via körkortsportalen. Välj antingen blankett för körkortstillstånd med hälsodeklaration eller blankett för ansökan om handledarskap.

http://www.korkortsportalen.se/e-tjanster-blanketter/

Efter beställningen är gjord kommer blankettern med posten inklusive ett inbetalningskort på avgiften för körkortstillstånd (220kr.). Efter blanketterna fyllts i ska blanketterna returneras och avgiften betalas in omgående för att ärendet ska handläggas.